MİDE BOTOKSU

 

Obezite diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kemik eklem problemleri, karaciğer hastalıkları ve kanser gibi birçok komplike hastalığın ana sebeplerindendir. Obezite derecesi arttıkça hastalık yükü artmakta ve maddi-manevi tedavi maliyeti de artmaktadır.  Bu yüzden hastalıklar ortaya çıkmadan veya başındayken önlemler alıp, obeziteyi tedavi etmek, hasta için en doğru ve güvenilir yöntem olacaktır.

 

Obezite cerrahisi uzun yıllardır uygulanan yöntemlerdir.  Mide ameliyatları BKI’ si >40 veya >37+komorbiditesi (obeziteye ek gelişen diğer hastalıkları) olan kişilere yapılmaktadır. Mide operasyonlarının büyük ve riskli ameliyatlar olması, cerrahi sonrası yan etkilerinin görülmesi, iki yıldan sonra bireylerin yeniden kilo alma eğilimleri artık bu yöntemlerin ideal tedavi yöntemleri olmadığını ortaya koymaktadır.

 

Obezite cerrahisinde yeni bulunan teknikler, büyük mide ameliyatlarının aksine düşük obezite derecesinde (BKI 27-35) uygulanabilir yöntemlerdir. Daha az cerrahi işlemler olup, daha doku bütünlüğünü korumak üzerine odaklanılmıştır. Aynı zamanda obezite derecesinin ilerlemeden ve daha fazla hastalığa sebep olmadan obeziteyi tedavi etmeyi amaçlamaktadır.

 

BUGÜN KONUMUZ MİDE BOTOKSU

Yıllardır güzellik sektöründe kullanılan bildiğimiz botoks şimdi mideye uygulanıyor. Mide botoksu botulinum toksin A’ nın endoskopik yollarla midenin belirli bölümüne (özellikle midenin bağırsağa bağlandığı bölümlere) verilmesi işlemidir. Botulinum toksin A, sinir uçlarından salgılanan asetilkolin nörotransmitterinin salgılanmasını bloke eder ve midenin kasılmasını engeller. Böylece mide geçici bir felce uğratılır.

 

ETKİ MEKANİZMASI

Botilinum toksini, özellikle midenin bağırsağa bağlandığı yerlere yapıldığı için midenin boşalmasında gecikme ve erken doygunluk sağlar. Böylece gıda alımı azalır. Midenin üst bölgelerine (fundus) yapılan botoks işlemleri de açlık hormonu olan Ghrelin hormonunun azalmasını sağlayarak kilo kaybına sebep olur.

ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Kalıcı bir yöntem denilemez çünkü toksin sadece 3-6 ay etki etmektedir. Etki geçtikten sonra kalıcı bir hasar genellikle görülmemektedir.

Kişi hedeflediği kiloyu kaybetmediyse işlem yenilenebilir.

KİMLER YAPTIRMAMALI?

 

Mide botoksu botulinum toksinine alerjisi olan kişilere uygulanmamaktadır.

BKI >35 olan kişilerde tercih edilen bir yöntem değildir. Mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri, gastriti olan kişilerde de yapılmaması gerekir. Botoks işlemi yapılmadan önce mide bu koşullara uygun mı bakılıyor; değilse önce tedavisi yapılıyor.

GÖRÜLEBİLECEK YAN ETKİLERİ

Bilinen çok ciddi bir yan etkisi yoktur. Hastalar için konforlu bir yöntem denilebilir. Bazen şişkinlik, mide ağrısı ve bulantı problemleri yaşanabiliyor. Botoks yapıldıktan sonra 3. gün etkisi başlar başlamaz bu problemlere rastlanabiliyor. Bireyler midesini yormayacak şekilde beslendikleri sürece çok fazla sıkıntı beklenmemektedir.

AVANTAJLARI VE DEZANAVTAJLARI

Mide botoksu, diğer obezite cerrahi işlemleri (sleeve gastrektomi, duodenal swich) ile kıyaslandığında düşük yan etkilerinin olması sebebiyle avantajlıdır. Obezite cerrahi işlemlerinde büyük kesilerin olması, mide kaçakları, reflü ihtimali, kan değerlerinin düşmesi, kesi bölgeleri enfeksiyonları bu yöntemlerin en büyük dezavantajlarıdır. Mide botoksunda ise kesi olmadan endoskopiyle girilip özel iğnelerle toksin mideye verilir. Operasyon ortalama 20-30 dakika sürer ve hemen sonrasında sosyal hayata uyum yakalanır.  Operasyon maliyeti ameliyatlara göre daha düşüktür.

 

Etki süresinin kısa olması ve diyet yapmadan sonuç vermemesi ise en büyük dezanantajları arasındadır.

KİLO VERMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM DENİLEMEZ

  1. Ratlar üzerinde yapılan kontrollü çalışmalarda mide botoksu yapılan ratların ilk dönemlerde kilo kaybettikleri fakat ilerleyen dönemlerde geri kilo kazanımlarının olduğu belirtilmiştir.
  2. İnsanlarla yapılan mide botoksu üzerine birçok çalışmada, bazı şişman kişilerde kilo farkı olmadığı veya kilo kazanımlarının devam ettiği, kaybettikleri kiloların da istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirtilmiştir.
  3. Diğer yapılan klinik çalışmalar da karşılaştırıldığında kilo kaybı ve BKI azalması ile ilgili anlamlı sonuçlar bulunamamıştır.

Sonuç olarak mide botoksu klinik çalışmaların yetersizliği ve sonuç netliği olmaması sebebiyle obezitenin tedavi yöntemidir denilemez.

 

SONUÇ ALMAK İÇİN DİYET YAPMALISINIZ

Obezite cerrahi veya cerrahi olmayan işlemler aslında bir araçtır. Bu yöntemler bizim iştah kontrolümüzü sağlamada ve yiyecekleri porsiyonlamada bize destek olacak yöntemlerdir. Ama diyete uymazsak midemizi küçültme, balonla hacmini azaltma veya botoks uygulaması fark etmez. Eğer beslenme davranışları değişmezse hepsi geriye dönüşlü işlemlerdir. Kaybettiğiniz kiloları geri alabilirsiniz.

 

BOTİLUNUM TOKSİNİ BAŞKA HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

 

Akalazya, kronik anal fistür, oddi sfinkter disfonksiyonu, diffuz özefagus spazmı, diyabetik gastroparezi gibi rahatsızlıkların tedavisinde uygulanabilmektedir.

 

KAYNAKLAR

  • Obesity Treatment with Botulinum Toxin-A Is Not Effective: a Systematic Review and Meta-Analysis
  • Effect on gastric emptying and weight reduction of botulinum toxin-A injection into the gastric antral layer: an experimental study in the obese rat model.
  • The Role of Endoscopic Intra-Gastric Botulinum Toxin-A for Obesity Treatment

ISPANAK KOLON KANSERİ

Kolon kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık

Devamını Okuyun

ŞEKER KULLANIMI KANSER

Kanser hücreleri gibi vücudumuzda neredeyse her hücre, yaşam faaliyetlerini

Devamını Okuyun

KRONİK STRES DÖNEMİNDE KİLO?

Günlük hayatta birçok faktör insanı strese sokar. İş hayatının

Devamını Okuyun